November 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 6:30 PM   Life Precepts & Principals Class 7:30 PM   Choir Rehearsal 2 3 4
5 6 7 8 6:30 PM   Life Precepts & Principals Class 7:30 PM   Choir Rehearsal 9 10 11 10:30 AM   Men's Ministry
12 13 14 15 6:30 PM   Life Precepts & Principals Class 7:30 PM   Choir Rehearsal 16 17 18
19 20 21 22 6:30 PM   Life Precepts & Principals Class 7:30 PM   Choir Rehearsal 23 24 25
26 27 28 29 6:30 PM   Life Precepts & Principals Class 7:30 PM   Choir Rehearsal 30    

Select Calendar  

Events

 
11/1/2023
6:30 PM  Life Precepts & Principals Class
 
11/1/2023
7:30 PM  Choir Rehearsal
Immediately after Life Precepts & Principals class
 
11/8/2023
6:30 PM  Life Precepts & Principals Class
 
11/8/2023
7:30 PM  Choir Rehearsal
Immediately after Life Precepts & Principals class
 
11/11/2023
10:30 AM  Men's Ministry
 
11/15/2023
6:30 PM  Life Precepts & Principals Class
 
11/15/2023
7:30 PM  Choir Rehearsal
Immediately after Life Precepts & Principals class
 
11/22/2023
6:30 PM  Life Precepts & Principals Class
 
11/22/2023
7:30 PM  Choir Rehearsal
Immediately after Life Precepts & Principals class
 
11/29/2023
6:30 PM  Life Precepts & Principals Class
 
11/29/2023
7:30 PM  Choir Rehearsal
Immediately after Life Precepts & Principals class